This website isn’t supported by Internet Explorer. We recommend that you use a different browser (e.g. Edge, Chrome, Firefox, Safari, or similar) for the best experience of our content.

Această secțiune a website-ului www.novonordisk.ro: pro.novonordisk.ro, denumită mai departe ‘Website’ aparține, este controlată și operată de către NOVO NORDISK Farma SRL, Bucureşti, str. Buzesti nr. 82-94, etaj 9, camerele 2-11, sector 1 RO 17355938,  J40/4897/15.03.2005 (denumită în continuare “Novo Nordisk”).

Acest Website este dedicat doar profesioniștilor români din domeniul sănătății. Scopul lui este să le ofere acestora acces la informații relevante despre produsele Novo Nordisk precum și la ariile de tratament asociate. Nu oferim nicio garantie ca materialele de pe acest Website sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare de către publicul larg

Prin urmare, dacă nu sunteți un profesionist din domeniul sănătății, nu accesați acest Website.

Toate informațiile de pe acest Website sunt revizuite și selectate cu atenție de către angajații Novo Nordisk pentru a răspunde scopului Website-ului.

Acesti Termeni si conditii de utilizare reglementează modul in care puteti accesa, naviga si și utiliza Website-ul. Prin (a) accesarea, navigarea și utilizarea Website-ului prin orice mijloace și dispozitive; sau prin (b) înregistrarea dumneavoastră pentru a accesa anumite zone ale Website-ului sau pentru a beneficia de anumite servicii oferite de Novo Nordisk, acceptați Termenii și condițiile de utilizare ale Website-ului. 

Acest Website și tot conținutul disponibil pe sau prin intermediul său, incluzând (fără a se limita la), texte, recenzii, rezultate, fotografii sau alte imagini, materiale audio-video sau alte materiale dinamice/interactive (numite colectiv „Materiale”) sunt oferite sunt furnizate „așa cum sunt”.

In masura maxima permisa de lege, toate conditiile, garantiile sau orice alti termeni care ar putea fi, altfel, impliciti sunt exclusi in mod expres iar Novo Nordisk nu face nicio declarație și nu dă nicio garanție, de niciun fel, in legatura cu Materialele, incluzând dar fără a se limita la garanțiile privind calitatea satisfacatoare, adecvarea pentru un scop anume, conformitatea cu descrierea, nerespectare sau adecvare. Novo Nordisk nu face nicio declarație și nu dă nicio garanție de niciun fel cu privire la caracterul complet, conformitatea cu legile aplicabile, oportunitatea sau exactitatea oricaror Materiale.

Novo Nordisk nu garantează în raport cu performanța, disponibilitatea, funcționalitatea sau oricare alte aspecte ale Website-ului, incluzând, fără a limita la, utilizarea fără întreruperi, erori sau în completă siguranță a acestui si Website.  Sunteti responsabil sa luati toate masurile de precauție necesare pentru a vă asigura că orice Material sau continut obținut de pe acest Website nu conține virusi sau alte componente daunatoare.  

Novo Nordisk nu este răspunzător, nici delictual (inclusiv pentru neglijență sau încălcare a obligațiilor legale), nici contractual sau în alt mod, pentru, dar fără a se limita la următoarele: (a) orice pierdere sau daune care ar putea apărea din utilizarea oricăror Materiale; (b) orice inexactități, omisiuni sau declarații înșelătoare, false sau derutante din Materiale; (c) orice pierdere, daune sau costuri suferite sau suportate de dumneavoastră care rezultat al virusilor sau al altor componente dăunătoare primite prin intermediul acestui Website; (d) întreruperea activității; (e) evenimente în afara controlului nostru rezonabil; sau (f) orice pierdere de profit; pierderea afacerii; epuizarea fondului comercial sau pierderi similare; pierderea economiilor anticipate; pierderea contractelor; pierderea utilizării; pierderea sau coruperea datelor sau informațiilor; sau orice dauna specială, indirectă, consecventiala sau directa economica suferită de orice utilizator în legătură cu acest Website, chiar dacă am fost informați cu privire la posibilitatea unei astfel de pierderi sau daune sau dacă o astfel de pierdere sau dauna este sau nu previzibilă.

Novo Nordisk își rezervă dreptul de a schimba Termenii și condițiile de utilizare în orice moment și fără nicio notificare. Vă încurajăm să îi recitiți periodic pentru a vă asigura că sunteți la curent cu ultima versiune. Orice modificare va produce efecte de îndată ce este postată pe Website. Continuarea accesării Website-ului și utilizarea acestuia constituie acordul dumneavoastră la toate modificările Termenilor și condițiilor de utilizare.

Toate detaliile privind modul în care colectăm, stocăm și prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal se regăsesc în Politica privind protecția datelor 

Accesul la acest Website este permis doar profesioniștilor din domeniul sănătății din România care și-au creat un cont pe Website. Este o condiție de utilizare a acestui Website ca toate detaliile pe care le furnizați să fie corecte, actuale și complete. Ca parte a procesului de înregistrare, este posibil să împărtășim informațiile furnizate de dvs. cu terti furnizori de date în scopul identificării și verificării acreditării dumneavoastră profesionale.

Dacă, în baza detaliilor furnizate, nu vă putem valida ca și profesionist din domeniul sănătății din România, ne rezervăm dreptul de a vă refuza accesul la acest Website și de a vă închide sau suspenda contul. Dacă vă înregistrați pe Website și alegeți sau vi se oferă o parolă ca parte a procesului de înregistrare, trebuie să vă tratați parola ca fiind confidențială și nu trebuie să o dezvăluiți nimănui. Vom avea dreptul să vă monitorizăm parola și, la discreția noastră, să vă solicităm să o schimbați. În plus, și ca parte a funcționării corecte a Website-ului, vă putem contacta cu informații tehnice și legate de cont fără consimțământul dumneavoastră. 

Novo Nordisk este proprietarul, resepectiv, detinatorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Website-ului  Materialelor si mărcilor comerciale, al mărcilor de servicii, denumirilor comerciale, siglelor și produselor afișate pe acest Website. Niciunul dintre acestea nu poate fi utilizat fără acordul prealabil scris al Novo Nordisk, cu exceptia identificarii produselor sau serviciilor noastre.

Sub rezerva acestor Termeni si conditii de utilizare și conditionat de ramanerea nealterata a conținutului precum si de mentionarea tuturor drepturilor de proprietate intelectuala si a mărcilor comerciale în toate copiile (indiferent de forma), vă acordăm o licență limitată, temporară, revocabilă și neexclusivă pentru a accesa, naviga și utiliza acest Website și pentru a descărca conținut de pe acest Website, pentru uz propriu și necomercial.

Cu excepția situatiilor prevăzute în licenta limitată mentionata mai sus (sau așa cum este cerut de orice lege aplicabilă), nicio parte a acestui Website nu poate fi utilizată, reprodusă, duplicată, copiată, vândută, revândută, accesată, modificată sau exploatată în alt mod, integral sau partial, pentru orice scop, fără acordul nostru prealabil scris. În special, nu vi se permite să republicați nicio parte a acestui Website pe un alt site web, pe orice alt mediu (tipărit, electronic sau de orice alt fel) sau ca parte a oricărui serviciu comercial fără permisiunea noastră prealabilă scrisă. Toate drepturile de proprietate intelectuală menționate mai sus rămân deținute de noi sau de licențiatorul nostru relevant.

În timp ce accesați, navigați și/sau utilizați acest Website trebuie să:

  • Respectați toate legile, reglementările și codurile aplicabile;
  • Nu utilizați identitatea unei alte persoane și nu utilizați un nume sau o adresă de e-mail falsă;
  • Nu colectați sau stocați date cu caracter personal cu privire la alți utilizatori (cu excepția cazului în care sunteți autorizați în mod expres să faceți acest lucru de către Novo Nordisk);
  • Nu preluați sau utilizați tehnici de preluare pentru a include acest Website sau orice parte a sa, fără acordul nostru scris prealabil;
  • Nu modificați sau să încercați să modificați, tot sau o parte din conținutul acestui Website; și/sau
  • Nu obțineți sau să încercați să obțineți acces neautorizat la acest Website, la serverul pe care este stocat acest Website sau la orice server, computer sau bază de date terță parte conectat la acest Website.

Deși puteți trimitelink-uri către acest  Website, trebuie să faceți acest lucru numai într-un mod legal, corect, care nu dăunează reputației noastre și nu sugerează nicio formă de asociere, aprobare sau susținere a dumneavoastră, a bunurilor sau serviciilor și/sau a website-ului dumneavoastră. de catre noi.

În orice moment și fără a vă anunța în prealabil, putem permanent sau temporar și din orice motiv:

  • Înceta, suspenda sau interzice accesul dumneavoastră la acest Website (fie în totalitate sau parțial);
  • Înceta permisiunea de a vă conecta la acest Website; și/sau
  • Elimina sau edita orice conținut de pe acest Website

În astfel de circumstanțe, intreaga noastra răspundere(precum și răspunderea directorilor, angajaților sau altor reprezentanți ai noștri) pentru orice pierdere care decurge din eliminarea sau editarea de către noi a conținutului și/sau din utilizarea limitată sau incapacitatea dumneavoastră de a utiliza acest Website (fie în întregime, fie parțial) este exclusă, în măsura în care acest lucru este posibil conform legii. 

Acest Website poate conține legături către alte site-uri care nu sunt controlate de Novo Nordisk. Când urmați acele linkuri, veți părăsi acest Website. Nu deținem niciun control asupra conținutului acestor site-uri web ale unor terțe părți și nu le susținem sau recomandăm, nici website-urile respective si nici informațiile pe care le conțin și nici produsele sau serviciile oricărei terțe părți la care se referă. În plus, nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul unui astfel de site web și nu oferim nicio declaratie sau garanție (expresă sau implicită) cu privire la informațiile pe care le conține. 

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni și condiții de utilizare este sau devine, integral sau partial, invalidă, nulă sau inaplicabilă din orice motiv, aceasta va fi izolata, în măsura în care este necesar, de acești Termeni și condiții de utilizare și va deveni inaplicabila, în măsura în care este posibil, fără a modifica prevederile rămase ale acestor Termeni și condiții de utilizare și fara a  afecta în niciun fel validitatea sau aplicabilitatea oricăror alte prevederi.

Nicio renunțare din partea Novo Nordisk  cu privire la  orice drepturi ale sale in legatura cu încălcarea de catre dumneavoastra a acestor Termeni și condiții de utilizare nu va constitui o renunțare la orice alte drepturi in legatura cu orice altă încălcare anterioară sau ulterioară și nu vom fi afectați de nicio întârziere, neindeplinire sau omisiune de a aplica sau exprima toleranța acordată cu privire la oricare dintre obligațiile dumneavoastră.

Acesti Termeni si conditii de utilizare si/sau utilizarea de către dumneavoastră a acestui Website vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislatia romana, iar instantele de judecata din Bucuresti (Romania) vor avea jurisdictie exclusiva in legatura cu orice dispute care pot aparea. 

NOVO NORDISK FARMA SRL

Str. Buzești nr. 82-94, etaj 9, camerele 2-11, Sector 1, București
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/4897/2005
Cod de înregistrare fiscală: RO 17355938
Capital social: 25.795.000 lei
Mail:  webmaster_ro@novonordisk.com